Detalji o fotografiji
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Nikola Stojnić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/dendrocopos-major2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.