Detalji o fotografiji
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)

Identifikator:

Nikola Stojnić

Lokacija:

DR35

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/tringa-stagnatilis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.