Detalji o fotografiji
Dermestes gyllenhali Castelnau, 1840

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Dermestes gyllenhali Castelnau, 1840

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DR71

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/dermestes.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.