Detalji o fotografiji
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Identifikator:

Svetozar Santovac

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/erythromma-viridulum8.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.