Detalji o fotografiji
Nanophyes marmoratus (Goeze 1777)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Nanophyes marmoratus (Goeze 1777)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/nanophyes-marmoratus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.