Detalji o fotografiji
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Identifikator:

Svetozar Santovac

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/ischnura-pumilio.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.