Detalji o fotografiji
Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2003

Vrsta:

Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Identifikator:

Svetozar Santovac

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/aeshna-affinis2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.