Detalji o fotografiji
Cordulegaster heros Theischinger, 1979

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Cordulegaster heros Theischinger, 1979

Identifikator:

Svetozar Santovac

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/cordulegaster-heros.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.