Detalji o fotografiji
Xanthogaleruca luteola (Muller 1766)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Xanthogaleruca luteola (Muller 1766)

Identifikator:

Bojan Gavrilović

Lokacija:

DQ39

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/xanthogaleruca-luteola.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.