Detalji o fotografiji
Sitophilus zeamais Motschulsky 1855

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Sitophilus zeamais Motschulsky 1855

Identifikator:

Snežana Pešić

Lokacija:

CR81

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/sitophilus-zeamais3.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.