Detalji o fotografiji
Mitostoma chrysomelas (Hermann 1804)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Mitostoma chrysomelas (Hermann 1804)

Identifikator:

Ivo Karaman

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/mitostoma-chrysomelas.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.