Detalji o fotografiji
Dicranolasma scabrum (Herbst 1799)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Dicranolasma scabrum (Herbst 1799)

Identifikator:

Ivo Karaman

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/dicranolasma-scabrum2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.