Detalji o fotografiji
Eresus moravicus Rezač 2007

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Eresus moravicus Rezač 2007

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/eresus-moravicus2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.