Detalji o fotografiji
Bombina bombina (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Bombina bombina (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Imre Krizmanić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/bombina-bombina.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.