Detalji o fotografiji
Danacea pallipes (Panzer 1795)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Danacea pallipes (Panzer 1795)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DQ39

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/danacea-pallipes.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.