Detalji o fotografiji
Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)

Identifikator:

Imre Krizmanić

Lokacija:

DR71

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/bufo-viridis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.