Detalji o fotografiji
Rana dalmatina (Fitzinger, 1838)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2004

Vrsta:

Rana dalmatina (Fitzinger, 1838)

Identifikator:

Imre Krizmanić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/rana-dalmatina3.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.