Detalji o fotografiji
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Imre Krizmanić

Lokacija:

EQ41

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/salamandra-salamandra.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.