Detalji o fotografiji
Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

Identifikator:

Imre Krizmanić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/coronella-austriaca.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.