Detalji o fotografiji
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

CR81

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/cucujus-cinnaberinus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com/pages/an-insecta-coleoptera4.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.