Detalji o fotografiji
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Imre Krizmanić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/emys-orbicularis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.