Detalji o fotografiji
Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Testudo hermanni (Gmelin, 1789)

Identifikator:

Imre Krizmanić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/testudo-hermanni2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.