Detalji o fotografiji
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Autor:

Jožef Dožai

Godina:

2011

Vrsta:

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

CS90

Slika u punoj veličini:

2011-06-01 (13-14-02).jpg

Model:

SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.