Detalji o fotografiji
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Autor:

Jožef Dožai

Godina:

2011

Vrsta:

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

CS90

Slika u punoj veličini:

2011-03-23 (17-00-00).jpg

Model:


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.