Detalji o fotografiji
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Autor:

Boženka Hric

Godina:

2012

Vrsta:

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Milovan Ilić

Lokacija:

DQ38

Slika u punoj veličini:

nk 11. 02. 2012 Lisica.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.