Detalji o fotografiji
Ambrosia artemisiifolia L.

Autor:

Jožef Dožai

Godina:

2010

Vrsta:

Ambrosia artemisiifolia L.

Identifikator:

Jožef Dožai

Lokacija:

DS00

Slika u punoj veličini:

jezero 228.jpg

Model:

Canon PowerShot A480


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.