Detalji o fotografiji
Agathidium atrum (Paykull, 1798)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Agathidium atrum (Paykull, 1798)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Agathidium atrum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/agathidium atrum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.