Detalji o fotografiji
Agathidium discoideum Erichson, 1845

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Agathidium discoideum Erichson, 1845

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Agathidium discoideum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/agathidium discoideum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.