Detalji o fotografiji
Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Agrilus olivicolor.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/agrilus olivicolor.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.