Detalji o fotografiji
Altica tamaricis Schrank, 1785

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Altica tamaricis Schrank, 1785

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Altica tamaricis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/altica tamaricis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.