Detalji o fotografiji
Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Ampedus balteatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/ampedus balteatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.