Detalji o fotografiji
Amphichroum canaliculatum (Erichson, 1840)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Amphichroum canaliculatum (Erichson, 1840)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Amphichroum canaliculatum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/amphichroum canaliculatum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.