Detalji o fotografiji
Amphicyllis globiformis (Sahlberg, 1833)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Amphicyllis globiformis (Sahlberg, 1833)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Amphicyllis globiformis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/amphicyllis globiformis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.