Detalji o fotografiji
Aphanisticus elongatus Villa & Villa, 1835

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Aphanisticus elongatus Villa & Villa, 1835

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Aphanisticus elongatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/aphanisticus elongatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.