Detalji o fotografiji
Aphthona pallida (Bach, 1856)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Aphthona pallida (Bach, 1856)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Aphthona pallida.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/aphthona pallida.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.