Detalji o fotografiji
Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Apoderus coryli.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/apoderus coryli.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.