Detalji o fotografiji
Astenus immaculatus Stephens, 1833

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Astenus immaculatus Stephens, 1833

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Astenus immaculatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/astenus immaculatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.