Detalji o fotografiji
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Athous haemorrhoidalis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/athous haemorrhoidalis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.