Detalji o fotografiji
Batrisodes hubenthali Reitter, 1913

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Batrisodes hubenthali Reitter, 1913

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Batrisodes hubenthali.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/batrisodes hubenthali.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.