Detalji o fotografiji
Bledius opacus (Block, 1799)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Bledius opacus (Block, 1799)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Bledius opacus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/bledius opacus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.