Detalji o fotografiji
Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 1790)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 1790)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Bothrideres bipunctatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/bothrideres bipunctatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.