Detalji o fotografiji
Brachypterus glaber (Newman, 1834)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Brachypterus glaber (Newman, 1834)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Brachypterus glaber.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/brachypterus glaber.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.