Detalji o fotografiji
Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Bruchidius cinerascens.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/bruchidius cinerascens.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.