Detalji o fotografiji
Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Bruchidius marginalis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/bruchidius marginalis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.