Detalji o fotografiji
Bruchidius varius (Olivier, 1795)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Bruchidius varius (Olivier, 1795)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Bruchidius varius.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/bruchidius varius.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.