Detalji o fotografiji
Bruchus rufipes Herbst, 1783

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Bruchus rufipes Herbst, 1783

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Bruchus rufipes.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/bruchus rufipes.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.