Detalji o fotografiji
Bryaxis curtisii orientalis (Karaman, 1952)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Bryaxis curtisii orientalis (Karaman, 1952)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Bryaxis curtisii.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/bryaxis curtisii.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.