Detalji o fotografiji
Cantharis decipiens Baudi, 1871

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cantharis decipiens Baudi, 1871

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cantharis decipiens.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cantharis decipiens.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.