Detalji o fotografiji
Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Carpelimus gracilis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/carpelimus gracilis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.