Detalji o fotografiji
Cassida denticollis Suffrian, 1844

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cassida denticollis Suffrian, 1844

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cassida denticollis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cassida denticollis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.